ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ
ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

คำค้น:

คู่มือการใช้งาน  CINAHL Plus
1.เอกสารคู่มือการใช้งาน      วีดีโอแนะนำการใช้งาน
2.Nursing Reference Center Plus >> https://www.youtube.com/watch?v=LRJLO0kXN04

ฐานข้อมูล Clinicalkey  เว็บ  https://www.clinicalkey.com/
username และ password ติดต่อที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล /ลิวรรณ ..
ลิวรรณ อุนนาภิ..
พยาบาลโภชนบำบัด =Nutrition support ..
ส่งศรี แก้วถนอม..
Public health nursing :population-c..
Stanhope, Marci..
Optimizing in surgical endoscopy :s..
ธวัชชัย อัครวิพ..
การพยาบาลพื้นฐานเล่ม 2=Fundamentals..
อรชร ศรีไทรล้ว..
การพยาบาลพื้นฐานเล่ม 2=Fundamentals..
อรชร ศรีไทรล้ว..
Community/public health nursing :pr..
Nies, Mary A. (..
Fundamentals of nursing :the art an..
Taylor, Carol||..
Wong^'s nursing care of infants and..
Hockenberry, Ma..
Pediatric physical examination :an ..
Duderstadt, Kar..
Nursing Ethics and professional res..
Grace, Pamela J.
ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่ว..
พิชิต สิทธิไตรย..
ตำราหู คอ จมูก :สำหรับนักศึกษาแพทย์..
ธีรพร รัตนาเอนก..
เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการ..
เพชรน้อย สิงห์ช..
หัตถการทางออร์โธปิดิกส์ /บรรณาธิการ..
สุพิชัย เจริญว..
จิตเวชศิริราช DSM-5 /บรรณาธิการ,นัน..
นันทวัช สิทธิร..
Mosby s guide to nursing diagnosis ..
Ladwig, Gail B...

วัสดุฯแนะนำ


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.