ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ
ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

คำค้น:

คู่มือการใช้งาน  CINAHL Plus
1.เอกสารคู่มือการใช้งาน      วีดีโอแนะนำการใช้งาน
2.Nursing Reference Center Plus
>>
https://www.youtube.com/watch?v=LRJLO0kXN04

ฐานข้อมูล Clinicalkey  เว็บ  https://www.clinicalkey.com/
username และ password ติดต่อที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ฐานข้อมูล Sciencedirect  Journals เว็บ https://www.sciencedirect.com/
username และ password ติดต่อที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์


E-book สำหรับนักศึกษา <ดาวน์โหลด>
การเขียนบรรณานุกรม ดาวน์โหลด

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือ..
จารีศรี กุลศิร..
การพยาบาลสูติศาสตร์เล่ม2/โดย มณีภรณ..
มณีภรณ์ โสมานุส..
Community/public health nursing :pr..
Nies, Mary A. (..
Fundamentals of nursing :the art an..
Taylor, Carol||..
Wong^'s nursing care of infants and..
Hockenberry, Ma..
Pediatric physical examination :an ..
Duderstadt, Kar..
Nursing Ethics and professional res..
Grace, Pamela J.
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่ม..
นันทพร แสนศิริ..
การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ =Prenata..
ปิยะนันท์ ลิมเร..
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น /พิมพาภรณ์ ..
พิมพาภรณ์ กลั่น..
การพยาบาลและการผดุงครรภ์:สตรีในระยะ..
ปิยะนุช ชูโต,บ..
Mosby s guide to nursing diagnosis ..
Ladwig, Gail B...
การพยาบาลสูติศาสตร์:ปฎิบัติการพยาบา..
ปิยะพร กองเงิน..
แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ม..
มาลีวัล เลิศสาค..
การพยาบาลในระยะคลอด/ชญาภรณ์ เอกธรร..
ชญาภรณ์ เอกธรร..
Maternal Newborn nursing care Plans..
Green,Carol J.

วัสดุฯแนะนำ


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.