ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ
ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

คำค้น:

คู่มือการใช้งาน  CINAHL Plus
1.เอกสารคู่มือการใช้งาน      วีดีโอแนะนำการใช้งาน
2.Nursing Reference Center Plus
>>
https://www.youtube.com/watch?v=LRJLO0kXN04

ฐานข้อมูล Clinicalkey  เว็บ  https://www.clinicalkey.com/
username และ password ติดต่อที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ฐานข้อมูล Sciencedirect  Journals เว็บ https://www.sciencedirect.com/
username และ password ติดต่อที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์


E-book สำหรับนักศึกษา <ดาวน์โหลด>
 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การพยาบาลสูติศาสตร์:ปฎิบัติการพยาบา..
ปิยะพร กองเงิน..
Community/public health nursing :pr..
Nies, Mary A. (..
Fundamentals of nursing :the art an..
Taylor, Carol||..
Wong^'s nursing care of infants and..
Hockenberry, Ma..
Pediatric physical examination :an ..
Duderstadt, Kar..
Nursing Ethics and professional res..
Grace, Pamela J.
การพยาบาลและการผดุงครรภ์:สตรีในระยะ..
ปิยะนุช ชูโต,บ..
Mosby s guide to nursing diagnosis ..
Ladwig, Gail B...
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือ..
จารีศรี กุลศิร..
การพยาบาลในระยะคลอด/ชญาภรณ์ เอกธรร..
ชญาภรณ์ เอกธรร..
การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ =Prenata..
ปิยะนันท์ ลิมเร..
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น /พิมพาภรณ์ ..
พิมพาภรณ์ กลั่น..
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่ม..
นันทพร แสนศิริ..
แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ม..
มาลีวัล เลิศสาค..
  มี review
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้..
พงศ์เทพ วิวรรธ..
ทฤษฎีการให้คำปรึกษาและจิตบำบัดเบื้อ..
ดวงมณี จงรักษ์
การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้างไ..
พิมพวรรณ เรือง..
สุขภาพคนไทย2565 ครอบครัวไทยในวิกฤตโ..
สถาบันวิจัยประช..

วัสดุฯแนะนำห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 
เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
::   ติดต่อ  ชั้น 4 อาคาร 9    โทร 075-446390 ต่อ 946   ::

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.